ขอเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ ในงาน 15 ปี RMUTP ลูกทุ่งซิตี้ 5.0

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญบุคลากร ทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมส่งทีมประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ ในงาน 15 […]

การประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ปี 4

Posted Posted in ข่าว

  ขอเชิญชวน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” […]

ขยะคืออะไร ??

Posted Posted in ข่าว

ตอนที่ 1 ปัญหาขยะ ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญ และต้องร่วมมือแก้ไขกันอย่างเต็มความสามารถ […]

โทษของโฟมและพลาสติก

Posted Posted in ข่าว

ทราบหรือไม่ว่า กล่องโฟมผลิตจากของเสียเหลือทิ้งจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ผลิตจากพลาสติกประเภทพอลีสไตรีน ซึ่งเป็นสารที่สารที่อยู่ในพลาสติกและโฟม ถ้าถูกนำไปใช้บรรจุอาหารที่ร้อนจัด […]

พิธีมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปีที่ 3

Posted Posted in ข่าว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย […]

คัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปีที่ 3

Posted Posted in ข่าว

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 […]

ราชมงคลพระนคร เสริมศักยภาพนักสื่อสารองค์กร ยุค 4.0

Posted Posted in ข่าว

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ระหว่างวันที่ 8–9 […]