ราชมงคลพระนคร เดินหน้าทำแผนการสื่อสารรับความเสี่ยง

Posted Posted in ข่าว

งานสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารการสื่อสารในภาวะความเสี่ยงและวิกฤติ ครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ […]