การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้มี​บุคลิกภาพ​ดีเด่น​ ประจำปี 2563

Posted Posted in ข่าว

นายสัมภาษณ์​ สุวรรณ​คีรี​ ผู้ช่วยอธิการบดี​ฝ่าย​ส่งเสริม​คุณธรรม​ จริยธรรม​ พัฒนาวินัยฯ […]

ส่งต่ออุปกรณ์การเรียน

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ […]

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี3

Posted Posted in ข่าว

กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย […]

พิธีมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 4

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลให้กับเยาวชนที่เข้ารอบทั้ง 15 คนสุดท้าย ในโครงการเด็กดีเพื่อสังคมไทย […]

การตัดสินรางวัลชนะเลิศเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 4

Posted Posted in ข่าว

กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 […]