การประกวดผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี 2565

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมคัดเลือกเสนอชื่อ การประกวดผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี 2565 […]

รับสมัครผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี 2564

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญหน่วยงาน เสนอชื่อบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี […]

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้มี​บุคลิกภาพ​ดีเด่น​ ประจำปี 2563

Posted Posted in ข่าว

นายสัมภาษณ์​ สุวรรณ​คีรี​ ผู้ช่วยอธิการบดี​ฝ่าย​ส่งเสริม​คุณธรรม​ จริยธรรม​ พัฒนาวินัยฯ […]