ราชมงคลพระนครจัดงานครบรอบ 11 ปี ชูแนวคิดปลูกจิตสำนึก คิด(ส์)ดี ทำดี …เพื่อสังคม

Posted Posted in ข่าว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ศ.ไชยยศ […]

Workshop Mr.&Miss RMUTP 2016

Posted Posted in ข่าว

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม workshop เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก […]

คณะสถาปัตยกรรมฯ ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ลาว แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดสู่ชุมชน

Posted Posted in ข่าว

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า […]

ราชมงคลพระนคร จับมือผู้ว่าหนองคาย และรร.พระธาตุบังพวนวิทยา บูรณาการวิชาการ หวังนำความรู้พัฒนาชุมชน

Posted Posted in ข่าว

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา […]

ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมอบรมการเป็นพิธีกรมืออาชีพให้กับบุคลากร

Posted Posted in ข่าว

………..กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมบุคลากรสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท […]

กองสื่อสารองค์กรมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ แก่สถานีโทรทัศน์และวิทยุ

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ลักขณา  จาตกานนท์ ผู้อำนวยการองสื่อสารองค์กร  เข้าพูดคุยและมอบของที่ระลึก […]

ราชมงคลพระนคร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม ๘๘ พรรษา

Posted Posted in ข่าว

……….รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ […]