กองสื่อสารองค์กรมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ แก่สถานีโทรทัศน์และวิทยุ

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ลักขณา  จาตกานนท์ ผู้อำนวยการองสื่อสารองค์กร  เข้าพูดคุยและมอบของที่ระลึก […]

ราชมงคลพระนคร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม ๘๘ พรรษา

Posted Posted in ข่าว

……….รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ […]