ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี

14711428_1049921211792417_7651318975242254339_o

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี โดยคุณกมลทิพย์ ใบเงิน บรรณาธิการข่าวโต๊ะการศึกษา และคุณหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ หัวหน้าข่าวโต๊ะการศึกษาให้เกียรติรับมอบกระเช้าผลไม้ ณ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่ 12 ตุลาคม 2559

ราชมงคลพระนคร พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมการบูรณาการความรู้ ณ ชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง

ราชมงคลพระนคร พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมการบูรณาการความรู้ ทั้ง5 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ณ ชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
a1aDSC_3746 (16) a2DSC_3746 (56) a3DSC_3746 (62) a5DSC_3746 (69) a6DSC_3746 (83) a8DSC_3746 (90) a10DSC_3746 (95) a11DSC_3746 (101) a13DSC_3746 (91) a14DSC_3746 (104) a15DSC_3746 (105) a17DSC_3746 (118) a19DSC_3746 (122) a20DSC_3746 (161) a22DSC_3746 (133) a23DSC_3746 (131) aDSC_3746 (1) aDSC_3746 (2) aDSC_3746 (9) aDSC_3746 (10) aDSC_3746 (12) aDSC_3746 (17) aDSC_3746 (18) aDSC_3746 (20) aDSC_3746 (21) aDSC_3746 (22) aDSC_3746 (23) aDSC_3746 (25) aDSC_3746 (26) aDSC_3746 (43) aDSC_3746 (47) aDSC_3746 (48) aDSC_3746 (49) aDSC_3746 (52) aDSC_3746 (53) aDSC_3746 (54) aDSC_3746 (57) aDSC_3746 (59) aDSC_3746 (60) aDSC_3746 (61) aDSC_3746 (66) aDSC_3746 (68) aDSC_3746 (71) aDSC_3746 (73) aDSC_3746 (78) aDSC_3746 (79) aDSC_3746 (80) aDSC_3746 (89) aDSC_3746 (92) aDSC_3746 (93) aDSC_3746 (94) aDSC_3746 (98) aDSC_3746 (106) aDSC_3746 (107) aDSC_3746 (109) aDSC_3746 (110) aDSC_3746 (112) aDSC_3746 (113) aDSC_3746 (114) aDSC_3746 (117) aDSC_3746 (119) aDSC_3746 (121) aDSC_3746 (124) aDSC_3746 (127) aDSC_3746 (130) aDSC_3746 (137) aDSC_3746 (140) aDSC_3746 (153) aDSC_3746 (159) aDSC_3746 (160) aDSC_3746 (167) aDSC_3746 (176) aDSC_3746 (178) aDSC_3746 (179) aDSC_3746 (186) aDSC_3746 (193) aDSC_3746 (195) DSC_3360 DSC_3465 DSC_3476 DSC_3540 DSC_3544 DSC_3547 DSC_3552 DSC_3560 DSC_3580 DSC_3592 DSC_3619 DSC_3687 DSC_3690 DSC_3693 DSC_3695 DSC_3699 DSC_3700 DSC_3705 DSC_3707 DSC_3712 DSC_3716 DSC_3774

อบรมถ่ายภาพ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารองค์กร ระยะที่ 2 ในด้านการถ่ายภาพ เพื่อนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวีรศิลป์ พรเลิศศิลป์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ราชมงคลพระนคร

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประชุมเตรียมความพร้อมคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยและผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น

20160728_9052

 

เตรียมพร้อมคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยและผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่นและผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร ราชมงคลพระนคร โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ ในเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วิธีการตัดสิน จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือก และกำหนดการรับสมัคร โดยให้หน่วยงานคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส่งมาพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในงานวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีที่ 12 ในวันที่ 18 มกราคม 2560

20160728_616320160728_463020160728_6163

ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 83 ปี

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 83 ปี ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

DSC_7895DSC_7903 DSC_7905DSC_7907 DSC_7908DSC_7914DSC_7923 DSC_7924 DSC_7926 DSC_7927

ขอเชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอน Talent Mobility คณะวิศวกรรมศาสตร ในเสาร์ที่ 28 พ.ค. 59 นี้

 

0528

ขอเชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอน Talent Mobility คณะวิศวกรรมศาสตร  ในเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559  เวลา 11.08 น. ทาง ททบ.5 และสามารถรับชมตอนย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/user/RMUTPChannel

กองสื่อสารองค์กร จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์

DSC_9268

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

DSC_9226 DSC_9228 DSC_9231 DSC_9237 DSC_9238 DSC_9249 DSC_9250 DSC_9251 DSC_9252 DSC_9253 DSC_9254 DSC_9257 DSC_9258 DSC_9260 DSC_9261 DSC_9265 DSC_9266 myhomeDSC_9274DSC_9285DSC_9281 DSC_9282 DSC_9284 DSC_9285 DSC_9287 DSC_9290DSC_9275DSC_9280DSC_9273DSC_9271S__52396036

เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start Up) ในเสาร์ที่ 21 พ.ค.นี้

0521

ขอเชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน  ตอนการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start Up) สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะบริหารธุรกิจ ในเสาร์ที่ 21 พ.ค.นี้ เวลา 11.08 น. ทาง ททบ.5 รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/user/RMUTPChannel

เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนสร้างมูลค่าจากเปลือกหอยสู่อัญมณี ในวันเสาร์ที่ 14 พ.ค.59 นี้

0514

ขอเชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนสร้างมูลค่าจากเปลือกหอยสู่อัญมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559  เวลา 11.08 น. ทาง ททบ.5 และสามารถรับชมตอนย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/user/RMUTPChannel