การตัดสินในรอบที่ 2 รางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการตัดสินรอบที่ 2 รางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย โดยน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกเข้าพรีเซนต์ผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และคุณกมลทิพย์ ใบเงิน บรรณาธิการข่าวโต๊ะการศึกษาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นคณะกรรมการตัดสิน วันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้อง AD & PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่วมทำดีถวายเป็นพระราชกุศล

18931

เจ้าหน้าที่กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมทำกิจกรรม ทำดี..น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำสำหรับติดเสื้อ เพื่อถวายความอาลัย จำนวน 500 ชิ้น
ขอเรียนเชิญบุคลากรศูนย์เทเวศร์ สามารถติดต่อรับได้ที่ กองสื่อสารองค์กร ศูนย์เทเวศร์

18933

ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกท่าน ตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี
1. ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ ให้ประชาชนน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย
2. ขอความร่วมมืองดจัดงานมหรสพและกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 1 เดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอประกาศให้ทราบและปฏิบัติตามโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี

14711428_1049921211792417_7651318975242254339_o

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี โดยคุณกมลทิพย์ ใบเงิน บรรณาธิการข่าวโต๊ะการศึกษา และคุณหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ หัวหน้าข่าวโต๊ะการศึกษาให้เกียรติรับมอบกระเช้าผลไม้ ณ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่ 12 ตุลาคม 2559

ราชมงคลพระนคร พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมการบูรณาการความรู้ ณ ชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง

ราชมงคลพระนคร พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมการบูรณาการความรู้ ทั้ง5 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ณ ชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
a1aDSC_3746 (16) a2DSC_3746 (56) a3DSC_3746 (62) a5DSC_3746 (69) a6DSC_3746 (83) a8DSC_3746 (90) a10DSC_3746 (95) a11DSC_3746 (101) a13DSC_3746 (91) a14DSC_3746 (104) a15DSC_3746 (105) a17DSC_3746 (118) a19DSC_3746 (122) a20DSC_3746 (161) a22DSC_3746 (133) a23DSC_3746 (131) aDSC_3746 (1) aDSC_3746 (2) aDSC_3746 (9) aDSC_3746 (10) aDSC_3746 (12) aDSC_3746 (17) aDSC_3746 (18) aDSC_3746 (20) aDSC_3746 (21) aDSC_3746 (22) aDSC_3746 (23) aDSC_3746 (25) aDSC_3746 (26) aDSC_3746 (43) aDSC_3746 (47) aDSC_3746 (48) aDSC_3746 (49) aDSC_3746 (52) aDSC_3746 (53) aDSC_3746 (54) aDSC_3746 (57) aDSC_3746 (59) aDSC_3746 (60) aDSC_3746 (61) aDSC_3746 (66) aDSC_3746 (68) aDSC_3746 (71) aDSC_3746 (73) aDSC_3746 (78) aDSC_3746 (79) aDSC_3746 (80) aDSC_3746 (89) aDSC_3746 (92) aDSC_3746 (93) aDSC_3746 (94) aDSC_3746 (98) aDSC_3746 (106) aDSC_3746 (107) aDSC_3746 (109) aDSC_3746 (110) aDSC_3746 (112) aDSC_3746 (113) aDSC_3746 (114) aDSC_3746 (117) aDSC_3746 (119) aDSC_3746 (121) aDSC_3746 (124) aDSC_3746 (127) aDSC_3746 (130) aDSC_3746 (137) aDSC_3746 (140) aDSC_3746 (153) aDSC_3746 (159) aDSC_3746 (160) aDSC_3746 (167) aDSC_3746 (176) aDSC_3746 (178) aDSC_3746 (179) aDSC_3746 (186) aDSC_3746 (193) aDSC_3746 (195) DSC_3360 DSC_3465 DSC_3476 DSC_3540 DSC_3544 DSC_3547 DSC_3552 DSC_3560 DSC_3580 DSC_3592 DSC_3619 DSC_3687 DSC_3690 DSC_3693 DSC_3695 DSC_3699 DSC_3700 DSC_3705 DSC_3707 DSC_3712 DSC_3716 DSC_3774

อบรมถ่ายภาพ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารองค์กร ระยะที่ 2 ในด้านการถ่ายภาพ เพื่อนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวีรศิลป์ พรเลิศศิลป์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ราชมงคลพระนคร

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประชุมเตรียมความพร้อมคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยและผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น

20160728_9052

 

เตรียมพร้อมคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยและผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่นและผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร ราชมงคลพระนคร โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ ในเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วิธีการตัดสิน จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือก และกำหนดการรับสมัคร โดยให้หน่วยงานคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส่งมาพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในงานวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีที่ 12 ในวันที่ 18 มกราคม 2560

20160728_616320160728_463020160728_6163

ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 83 ปี

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 83 ปี ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

DSC_7895DSC_7903 DSC_7905DSC_7907 DSC_7908DSC_7914DSC_7923 DSC_7924 DSC_7926 DSC_7927