ข่าว

มทร.พระนคร ปล่อยของนักเล่า “พอดแคสต์”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ Podcast Get Started สร้างคอนเทนต์อย่างไรให้น่าสนใจ โดยมีผศ. กร พวงนาค รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดัวกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการทำพอดแคสต์ให้มีเนื้อหาที่น่าสนใจด้วยเสียงให้มีเอกลักษณ์ และเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรพงศ์ วิศวนาวิน Co-Producer ผู้ควบคุมการผลิตรายการพุธทอล์ค พุธโทร สถานีวิทยุ 94 EFM เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งมีนักประชาสัมพันธ์จาก 9 คณะและบุคลากรภายในหน่วยงาน เข้าร่วมจำนวน 46 คน ณ ห้องโน๊ตบุ๊ค ชั้น ๔ อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)