ข่าว

งานสื่อสารองค์การ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 งานสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าราชมงคลพระนครที่ทำงานในแวดวงสื่อมวลชน โดยมีดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร