ข่าว

กองสื่อสารองค์การ จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ภายใต้ชื่อ How to create effective content by RMUTP จัดโดยกองสื่อสารองค์การ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กร อันจะส่งผลให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจากคุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มาให้ความรู้ในหัวข้อ Realtime Content สร้างคอนเทนต์อย่างฉับไว อาทิ สื่อโซเชียลมีเดียชนิดต่าง ๆ การผลิต คอนเทนต์เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย และการมองเทรนด์โซเชียลมีเดียในอนาคตกับการปรับตัวขององค์กร ส่วนช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคุณจีระภา สุริสุข เจ้าของเพจ Tiktok_icediry มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ ลงแอปพลิเคชัน TikToK และแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ในการทำคลิปวิดีโอสั้น ๆ ให้น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกิจกรรม workshop การทำคลิปวิดีโอลงแอปพลิเคชัน TikToK จากผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรของหน่วยงานในสังกัดทั้ง 9 คณะ และหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมอบรม ผ่านระบบออนไลน์ ณ กองสื่อสารองค์การ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)