ข่าว

เสวนา “Digital PR ต้องเจ๋งเบอร์ไหน โดนใจเธอ

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเข้ารับฟังเสวนา “Digital PR ต้องเจ๋งเบอร์ไหน โดนใจเธอ (Digital PR Scoring)” เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดโดย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 1 อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์