ส่งต่ออุปกรณ์การเรียน

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ […]

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี3

Posted Posted in ข่าว

กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย […]

พิธีมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 4

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลให้กับเยาวชนที่เข้ารอบทั้ง 15 คนสุดท้าย ในโครงการเด็กดีเพื่อสังคมไทย […]

การตัดสินรางวัลชนะเลิศเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 4

Posted Posted in ข่าว

กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 […]

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ ในงาน 15 ปี RMUTP ลูกทุ่งซิตี้ 5.0

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญบุคลากร ทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมส่งทีมประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ ในงาน 15 […]