มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

กิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ณ ศูนย์พระนครเหนือ

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร นำทีมจัดกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะที่ 1 เพื่อรณรงค์การเลิกใช้โฟมและพลาสติกให้กับบุคลากรของราชมงคลพระนครเป็นครั้งสุดท้าย ณ บริเวณโถงอาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) มีผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ทั้งนี้จะจัดกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะที่ 2 เพื่อรณรงค์การเลิกใช้โฟมและพลาสติกให้กับนักศึกษาทั้ง 4 ศูนย์ เร็วๆนี้

กิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ณ ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ราชมงคลพระนคร นำร่อง Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ศูนย์โชติเวช

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี นำร่องเปิด Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์โชติเวช มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมกิจกรรมถ่ายภาพการรักษ์โลกตามแนวคิดของท่าน แล้วโพสลงเฟชบุ๊ก และแคปเจอร์ลงเฟชบุ๊กมหาวิทยาลัย ติดแฮชแท็ก #RMUTP #เลิกเพื่อรักษ์ สำหรับบุคคลที่มีจำนวนยอดไลค์มากที่สุด 2 อันดับแรก จะได้รับกระเป๋าเดินทางมหาวิทยาลัย
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมงาน ในเวลา 10.15 น. เป็นต้นไป ดังนี้ วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ศูนย์เทเวศร์  วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร  และ วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์พระนครเหนือ

การประชุม “การดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย”

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานการประชุม “การดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย” โดยได้ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินโครงการเลิกเพื่อรักษ์ เพื่อรณรงค์การลดใช้โฟมและพลาสติกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารที่กำกับดูแลงานสื่อสารองค์กรและนักประชาสัมพันธ์ทั้ง 9 คณะเข้าร่วม ณ ห้อง AD&PR Presentation คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

 

การตัดสินรอบชิงชนะเลิศการประกวด “เด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560” ปีที่ 2

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานตัดสินรอบชิงชนะเลิศการประกวด “เด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560” ปีที่ 2 โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 15 คนจากทั่วประเทศมานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคุณกมลทิพย์ ใบเงิน บรรณาธิการข่าวโต๊ะการศึกษาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 และมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศผลรอบชิงชนะเลิศในงาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good kids For Good Society เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์พณิชยการพระนคร ในวันที่ 18 มกราคม 2561

ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญ ในกิจกรรม “เลิกเพื่อรักษ์” เพื่อชิงทุนการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษา ร่วมประกวดคำขวัญ ในกิจกรรม “เลิกเพื่อรักษ์” รณรงค์เลิกใช้พลาสติกและโฟม เพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ตั้งแต่บัดนี้ – 29 ธันวาคม 2560 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปัญหาภาวะโลกร้อน ให้สอดคล้องกับการเป็น Green University ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เด็กดีเพื่อสังคมไทย 2560

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม เด็กดีเพื่อสังคมไทย 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม