โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี3

Posted Posted in ข่าว

กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย […]

พิธีมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 4

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลให้กับเยาวชนที่เข้ารอบทั้ง 15 คนสุดท้าย ในโครงการเด็กดีเพื่อสังคมไทย […]

การตัดสินรางวัลชนะเลิศเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 4

Posted Posted in ข่าว

กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 […]

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ ในงาน 15 ปี RMUTP ลูกทุ่งซิตี้ 5.0

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญบุคลากร ทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมส่งทีมประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ ในงาน 15 […]

การประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ปี 4

Posted Posted in ข่าว

  ขอเชิญชวน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” […]

ขยะคืออะไร ??

Posted Posted in ข่าว

ตอนที่ 1 ปัญหาขยะ ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญ และต้องร่วมมือแก้ไขกันอย่างเต็มความสามารถ […]