ประชุมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าว

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานการประชุม การดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย […]

อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์

Posted Posted in ข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเว็บไซต์ กองสื่อสารองค์กรร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์” โดยรศ.วิมลพรรณ อาภาเวท […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่น

Posted Posted in ข่าว

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่น โดยได้รับเกียรติจาก อ.เกษม […]