ข่าว

Workshop Mr.&Miss RMUTP 2016

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม workshop เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก Mr.&Miss RMUTP 2016

DSC_2248 DSC_2274 DSC_2283 DSC_2285 DSC_2288 DSC_2296 DSC_2301 DSC_2302 DSC_2304 DSC_2307 DSC_2308 DSC_2358 DSC_2359 DSC_2371 DSC_2382 DSC_2385 DSC_2392 DSC_2397DSC_2409DSC_2446 DSC_2458DSC_2478 DSC_2484 DSC_2486
DSC_0004DSC_0007 DSC_0014 DSC_0039 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0097 DSC_0099 DSC_0114 DSC_0117 DSC_0118 DSC_0121 DSC_0122DSC_0124 DSC_0127 DSC_0129 DSC_0131 DSC_0140 DSC_0141.1 DSC_0151DSC_0175DSC_0133DSC_0134