ข่าว

Talent Mobility 22 เมษายน 2559

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้บริหาร บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด ร่วมดูผลงาน ระบบการวัดการทำงานของเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนการผลิตพลังงาน ของอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งเป็น 1 ในผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

DSC_7334 DSC_7335 DSC_7337 DSC_7339 DSC_7340 DSC_7341 DSC_7343 DSC_7346 DSC_7354 DSC_7356 DSC_7360 DSC_7364 DSC_7365 DSC_7383DSC_7386 DSC_7408 DSC_7410 DSC_7412 DSC_7418 DSC_7419 DSC_7421 DSC_7424 DSC_7425 DSC_7427 DSC_7432 DSC_7435 DSC_7436 DSC_7447 DSC_7456 DSC_7460 DSC_7464 DSC_7466 DSC_7474 DSC_7477 DSC_7485 DSC_7490 DSC_7492 DSC_7495 DSC_7496 DSC_7498 DSC_7502 DSC_7505 DSC_7509 DSC_7511 DSC_7513 DSC_7514