กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ข่าว

Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ณ ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์