ข่าว

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรสำรวจพื้นที่ เพื่อนำสื่อมวลชนดูการเรียนการสอนนอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์จริง ณ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

DSC_3226

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร นำทีมคณะกรรมการลงสำรวจพื้นที่ เพื่อนำสื่อมวลชนดูการเรียนการสอนนอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์จริงและเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถานศึกษา ษริษัทเอกชน ภายใต้โครงการ Talent Mobility ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณอรรณพ ปิยสินธิ์ชาต ผู้อำนวยการระบบบริหารคุณภาพ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

DSC_3082 DSC_3102 DSC_3104DSC_3084DSC_3088DSC_3091DSC_3107DSC_3108DSC_3113DSC_3116DSC_3119DSC_3120DSC_3129DSC_3135DSC_3148DSC_3151DSC_3155DSC_3158DSC_3173DSC_3174DSC_3179DSC_3184DSC_3186DSC_3193DSC_3202DSC_3215DSC_3216DSC_3222DSC_3225DSC_3227DSC_3229DSC_3231DSC_3236DSC_3238DSC_3241DSC_3247DSC_3248DSC_3254