ข่าว

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี3

กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการหนังสือเพื่อน้องปี 3 📚 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ร่วมซื้อหนังสือเพื่อมอบให้กับนักเรียนในชนบทโรงเรียนคลองสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยรักการอ่าน และมีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ได้มากขึ้น และสำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคหนังสือ อุปกรณ์การเรียน หรืออุปกรณ์กีฬา 🖥⚽️ สามารถร่วมบริจาคได้ถึงเดือนเมษายน 2563 ที่กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์