ข่าว

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 2 ส่งต่ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนทรายทองวิทยา

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 2 เพื่อส่งมอบหนังสื่อ อุปกรณ์การศึกษา คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียนโรงเรียนทรายทองวิทยา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยครั้งนี้ได้รับจิตศรัทธาจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคหนังสือกว่า 1,300 เล่ม พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ อุปกรณ์การเรียน 300 ชุด และอุปกรณ์กีฬา ทั้งนี้เชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนรักการอ่าน ใฝ่รู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์