ข่าว

ร่วมอวยพรและมอบกระเช้า หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันที่ 28 มีนาคม 2567 งานสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมอวยพรและมอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอุทิตา สุวรรณธาดา และคุณบัณฑิต จันทร์เฮง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเดลินิวส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.