ข่าว

ร่วมอวยพรและมอบกระเช้า หนังสือพิมพ์ข่าวสด

วันที่ 9 เมษายน 2567 งานสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมอวยพรและมอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ข่าวสด ในโอกาสครบรอบ 33 ปี ณ บริษัท ข่าวสด จำกัด กรุงเทพฯ