ข่าว

ร่วมทำดีถวายเป็นพระราชกุศล

18931

เจ้าหน้าที่กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมทำกิจกรรม ทำดี..น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการประดิษฐ์ริบบิ้นสีดำสำหรับติดเสื้อ เพื่อถวายความอาลัย จำนวน 500 ชิ้น
ขอเรียนเชิญบุคลากรศูนย์เทเวศร์ สามารถติดต่อรับได้ที่ กองสื่อสารองค์กร ศูนย์เทเวศร์

18933