กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ข่าว

ราชมงคลพระนคร นำร่อง Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ศูนย์โชติเวช

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี นำร่องเปิด Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์โชติเวช มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมกิจกรรมถ่ายภาพการรักษ์โลกตามแนวคิดของท่าน แล้วโพสลงเฟชบุ๊ก และแคปเจอร์ลงเฟชบุ๊กมหาวิทยาลัย ติดแฮชแท็ก #RMUTP #เลิกเพื่อรักษ์ สำหรับบุคคลที่มีจำนวนยอดไลค์มากที่สุด 2 อันดับแรก จะได้รับกระเป๋าเดินทางมหาวิทยาลัย
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมงาน ในเวลา 10.15 น. เป็นต้นไป ดังนี้ วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ศูนย์เทเวศร์  วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร  และ วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์พระนครเหนือ