ข่าว

ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมอบรมการเป็นพิธีกรมืออาชีพให้กับบุคลากร

DSC_9009-1

………..กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมบุคลากรสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และคุณมินดา นิตยวรรธนะ พิธีกรมากความสามารถจากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง เป็นวิทยากรให้กับบุคลากร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558

1DSC_90731DSC_9074DSC_9056