ข่าว

กองสื่อสารองค์กรมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ แก่สถานีโทรทัศน์และวิทยุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.เข้าพูดคุยและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 ให้กับสถานีโทรทัศน์และวิทยุต่างๆ อมรินทร์ ทีวี, สถานีโทรทัศน์และวิทยุแห่งประเทศไทย (ช่อง11), สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV, สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 SD เพื่อขอบคุณและตอบแทนการประสานงานต่างๆในช่วงปีที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน

S__150536230ช่อง 3 SD