ข่าว

ราชมงคลพระนครจัดงานครบรอบ 11 ปี ชูแนวคิดปลูกจิตสำนึก คิด(ส์)ดี ทำดี …เพื่อสังคม

DSC_0586

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดงาน “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” Good Kids Good Society

รศ.สุภัทรา กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก้าวเข้าสู่ 11 ปี อย่างเต็มรูปแบบ จึงถือได้ว่าเป็นวันสำคัญและก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประกาศถึงความพร้อมที่จะก้าวสู่ทศวรรษที่2 ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านการจัดงานภายใต้แนวคิด “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2559 การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการกระตุ้นจิตสำนึก ปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร นักศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับบุคคลที่คิดดี ทำดีอย่างต่อเนื่อง โดยมอบรางวัลกับผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย บุคคลดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น  เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่ารางวัลดังกล่าวจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคิดดี ทำดี เพื่อสังคม

รศ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า สิ่งสำคัญของการจัดงานครั้งนี้คือการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการสังคมและด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ และพร้อมก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้ตลอด 3 วันที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้ระดมกำลังจัดกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ขึ้น เช่น การมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย งานนิทรรศการผลงานทางวิชาการและวิจัย จากทั้ง 9 คณะของมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการแก่สังคม รวมไปถึงกิจกรรมอบรมที่น่าสนใจ และเปิดให้มีเวทีการประกวดสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา อาทิ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ประเภทสื่อโฆษณาเพื่อรณรงค์ทางสังคม (Social Campaign Advertising) ทางโทรทัศน์ การประกวดจินตลีลาชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ การแข่งขันหุ่นยนต์ และการแข่งขันตอบปัญหาทางวัสดุศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ในช่วงเย็นยังได้จัดการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้สนุกสนานร่วมกัน นับเป็นการจัดงานที่ครบรสทั้งสาระและความบันเทิง

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ชุมชนบริเวณโดยรอบยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยมีบอร์ดนิทรรศการจัดแสดงสินค้าจากชุมชน อาทิ กิจกรรมการอบรมอาชีพฟรี การอบรมทำสบู่ใสน้ำผึ้ง การอบรมทำลูกประคบ ฯลฯ นอกจากนี้ภายในงานยังเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่สนใจเข้าศึกษาต่อรอบโควต้าพิเศษอีกด้วย

DSC_0577 DSC_0579DSC_0582DSC_0575DSC_0576