ข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เด็กดีเพื่อสังคมไทย 2560

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม เด็กดีเพื่อสังคมไทย 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม