ข่าว

ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญ ในกิจกรรม “เลิกเพื่อรักษ์” เพื่อชิงทุนการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษา ร่วมประกวดคำขวัญ ในกิจกรรม “เลิกเพื่อรักษ์” รณรงค์เลิกใช้พลาสติกและโฟม เพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ตั้งแต่บัดนี้ – 29 ธันวาคม 2560 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปัญหาภาวะโลกร้อน ให้สอดคล้องกับการเป็น Green University ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร