ข่าว

การประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2561

ขอเชิญชวน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2561 ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท

🌐โหลดใบสมัคร เพจ goodkidsaward
📌รับสมัคร 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2561
📞สอบถาม กองสื่อสารองค์กร 02-665-3777 ต่อ 6933

ใบสมัคร เด็กดีเพื่อสังคมไทยประจำปี 2561

รายละเอียด การสมัครเด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2561