ข่าว

การคัดเลือกผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี 2563

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมคัดเลือก ผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี 2563 สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2563 ลุ้นรางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท 2 รางวัล (สายวิชาการและสายสนับสนุน) พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ประกาศผลการตัดสินวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ประกาศการคัดเลือกผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น

ใบสมัครคัดเลือกผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น