ข่าว

Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ วันที่ 2 ศูนย์เทเวศร์

Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ วันที่ 2 ศูนย์เทเวศร์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 กองสื่อสารองค์กรและกองพัฒนานักศึกษา ได้จัด Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะที่ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์เทเวศร์ โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธาน ซึ่งมีนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก พร้อมรับของรางวัลจากกิจกรรมต่างๆ อาทิ การโพสต์ภาพถ่ายรักษ์โลกลงเฟชบุ๊ก การตอบคำถามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชิงรางวัล และชมการแสดงชุดเซิ้งโปงลาง จากชมรมศิลปะการแสดง กองพัฒนานักศึกษา
แล้วพบกันครั้งต่อไป ณ ศูนย์โชติเวช วันที่ 12 กรกฎาคม นี้ เวลา 11.00 น.