การประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2561

ขอเชิญชวน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2561 ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท

📌รับสมัคร 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2561
📞สอบถาม กองสื่อสารองค์กร 061-419-8189

รายละเอียดการรับสมัคร

ใบสมัคร เด็กดีเพื่อสังคมไทยประจำปี 2561