ข่าว

เชิญชม มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนสานศิลป์ถิ่นโขง ในวันเสาร์ที่ 20 ก.พ.59 นี้

0220

ขอเชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนสานศิลป์ถิ่นโขง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในเสาร์ที่ 20 ก.พ.2559 นี้  เวลา 11.08 น. ทาง ททบ.5 หรือรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/user/RMUTPChannel