ข่าว

เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอน มหาวิทยาลัยท้าฝันสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 6 ก.พ.59 นี้

0206

ขอเชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนมหาวิทยาลัยท้าฝันสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 6 ก.พ.2559 นี้ เวลา 11.08 น. ททบ.5 หรือรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/user/RMUTPChannel