ข่าว

เชิญชมรายการมหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันเสาร์ที่ 13 ก.พ.59 นี้

0213

ขอเชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนการแข่งขันหุ่นยนต์ (RMUTP ROBOCON 2016) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 13 ก.พ.2559 นี้  เวลา 11.08 น. ททบ. 5 หรือรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/user/RMUTPChannel