ข่าว

ส่งต่ออุปกรณ์การเรียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 3 โดยมี ดร.สิงห์แก้ว ป็อกเทิ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้แทนในการมอบหนังสือ พร้อมด้วยเตียงพยาบาล อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์กีฬา แก่นายเดชดนัย บัวเพชร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยได้รับจิตศรัทธาจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาค เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยรักการอ่าน และมอบโอกาสให้กับนักเรียนในชนบท ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างทั่วถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม