ข่าว

ราชมงคลพระนคร พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมการบูรณาการความรู้ ณ ชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง

ราชมงคลพระนคร พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมการบูรณาการความรู้ ทั้ง5 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ณ ชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
a1aDSC_3746 (16) a2DSC_3746 (56) a3DSC_3746 (62) a5DSC_3746 (69) a6DSC_3746 (83) a8DSC_3746 (90) a10DSC_3746 (95) a11DSC_3746 (101) a13DSC_3746 (91) a14DSC_3746 (104) a15DSC_3746 (105) a17DSC_3746 (118) a19DSC_3746 (122) a20DSC_3746 (161) a22DSC_3746 (133) a23DSC_3746 (131) aDSC_3746 (1) aDSC_3746 (2) aDSC_3746 (9) aDSC_3746 (10) aDSC_3746 (12) aDSC_3746 (17) aDSC_3746 (18) aDSC_3746 (20) aDSC_3746 (21) aDSC_3746 (22) aDSC_3746 (23) aDSC_3746 (25) aDSC_3746 (26) aDSC_3746 (43) aDSC_3746 (47) aDSC_3746 (48) aDSC_3746 (49) aDSC_3746 (52) aDSC_3746 (53) aDSC_3746 (54) aDSC_3746 (57) aDSC_3746 (59) aDSC_3746 (60) aDSC_3746 (61) aDSC_3746 (66) aDSC_3746 (68) aDSC_3746 (71) aDSC_3746 (73) aDSC_3746 (78) aDSC_3746 (79) aDSC_3746 (80) aDSC_3746 (89) aDSC_3746 (92) aDSC_3746 (93) aDSC_3746 (94) aDSC_3746 (98) aDSC_3746 (106) aDSC_3746 (107) aDSC_3746 (109) aDSC_3746 (110) aDSC_3746 (112) aDSC_3746 (113) aDSC_3746 (114) aDSC_3746 (117) aDSC_3746 (119) aDSC_3746 (121) aDSC_3746 (124) aDSC_3746 (127) aDSC_3746 (130) aDSC_3746 (137) aDSC_3746 (140) aDSC_3746 (153) aDSC_3746 (159) aDSC_3746 (160) aDSC_3746 (167) aDSC_3746 (176) aDSC_3746 (178) aDSC_3746 (179) aDSC_3746 (186) aDSC_3746 (193) aDSC_3746 (195) DSC_3360 DSC_3465 DSC_3476 DSC_3540 DSC_3544 DSC_3547 DSC_3552 DSC_3560 DSC_3580 DSC_3592 DSC_3619 DSC_3687 DSC_3690 DSC_3693 DSC_3695 DSC_3699 DSC_3700 DSC_3705 DSC_3707 DSC_3712 DSC_3716 DSC_3774