ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ ในงาน 15 ปี RMUTP ลูกทุ่งซิตี้ 5.0

ขอเชิญบุคลากร ทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมส่งทีมประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ ในงาน 15 ปี RMUTP ลูกทุ่งซิตี้ 5.0 (วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ โถงพร้อมมงคล เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป)

โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ http://std.offpre.rmutp.ac.th/nysingingcontest2020/