ข่าว

ทิ้งท้าย Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะ 2 ศูนย์พณิชยการพระนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะที่ 2 จัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายภายใต้งาน RMUTP Activities Festival 2018 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร จัดโดยกองสื่อสารองค์กร ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรณรงค์การเลิกใช้โฟมและพลาสติก โดยมีนักศึกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง พร้อมทั้งรับของรางวัลมากมายจากการโพสต์ภาพถ่ายรักษ์โลกลงเฟชบุ๊กและการตอบคำถามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561