ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 15 ปี

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 18 มกราคม ครบรอบ 15 ปี ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร