ข่าว

ขอเชิญบุคลากร ราชมงคลพระนคร ร่วมประกวด”ผู้มีบุคลิกภาพดี”

ขอเชิญบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมประกวด “ผู้มีบุคลิกภาพดี” สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 5 ตุลาคม 2561 ลุ้นรางวัลชนะเลิศ 5,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร ประกาศผลการตัดสิน 30 พฤศจิกายน 2561