ข่าว

ขอเชิญบุคลากร ราชมงคลพระนคร ร่วมประกวด “ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น”

ขอเชิญบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมประกวด “ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น” สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 5 ตุลาคม 2561 ลุ้นรางวัลชนะเลิศ 5,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร ประกาศผลการตัดสิน 30 พฤศจิกายน 2561