ข่าว

กิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะ 2 ศูนย์พระนครเหนือ

กองสื่อสารองค์กรและกองพัฒนานักศึกษา ได้จัด Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์พระนครเหนือ โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรเป็นประธาน ซึ่งมีนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมรับของรางวัลมากมาย อาทิ การโพสต์ภาพถ่ายรักษ์โลกลงเฟชบุ๊ก การตอบคำถามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชิงรางวัล และชมการแสดงจากชมรมศิลปะการแสดง กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561