ข่าว

กิจกรรมเก็บแบบสำรวจการรณรงค์ “งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก ทุกวันพุธ”

องสื่อสารองค์การ จัดกิจกรรมเก็บแบบสำรวจการรณรงค์ “งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก ทุกวันพุธ” พร้อมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแชร์ New Year New Goal 2020 ทั้งนี้ ผลจากการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นจาก ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พบว่า ชาวราชมงคลพระนครมีความถี่ในการใช้ถุงผ้า 43% เมื่อออกไปซื้อของ มักจะปฏิเสธการรับถุงพลาสติก 62.3% และคิดว่าการนำถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนำมาใช้ใหม่จะเป็นการช่วยลดจำนวนพลาสติกได้ 100%