ข่าว

กิจกรรมปาโป่งรักษ์โลก

กองสื่อสารองค์การ จัดกิจกรรมปาโป่งรักษ์โลก โดยนักศึกษาและบุคลากร ที่พกถุงผ้า แก้วน้ำ หรือของรักษ์โลก ร่วมเล่นกิจกรรมเพื่อรับของรางวัล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ งดรับ งดให้ งดใช้ทุกพลาสติก ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร