ข่าว

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่น

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่น โดยได้รับเกียรติจาก อ.เกษม เขษมพุฒเรืองศรี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการสื่อสารให้มีความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการใช้งานในยุคดิจิทัล ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561นอกจากนี้สามารถติดตามดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของกองสื่อสารองค์กร ผ่านโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ ได้เร็วๆ นี้