ข่าว

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้มี​บุคลิกภาพ​ดีเด่น​ ประจำปี 2563

นายสัมภาษณ์​ สุวรรณ​คีรี​ ผู้ช่วยอธิการบดี​ฝ่าย​ส่งเสริม​คุณธรรม​ จริยธรรม​ พัฒนาวินัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้มี​บุคลิกภาพ​ดีเด่น​ ประจำปี 2563 สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวม่วง​ 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี​ (ศูนย์เทเวศร์)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเข้ารับรางวัลการคัดเลือกผู้มี​บุคลิกภาพ​ดีเด่น​ ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 มกราคม 2564 งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 16 ปี