ข่าว

การประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ปี 4

 

ขอเชิญชวน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2562 ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท

🌐โหลดใบสมัคร เพจ goodkidsaward
📌รับสมัคร 28 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2562
📞สอบถาม กองสื่อสารองค์การ 02-665-3777 ต่อ 6933, 6022

ใบสมัคร เด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2562

ใบสมัคร เด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2562 PDF