ข่าว

การตัดสินรางวัลชนะเลิศเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 4

กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิดพลังจิตอาสาสร้างชาติ โดยมีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ จากนักเรียนทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือก 15 คนสุดท้าย ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ มีจิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยจัดให้มีการประกาศผลรางวัล พร้อมมอบถ้วยนายกรัฐมนตรี และเงินรางวัลรวมมากกว่า 50,000 บาท ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 15 ปี