ข่าว

ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 83 ปี

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 83 ปี ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

DSC_7895DSC_7903 DSC_7905DSC_7907 DSC_7908DSC_7914DSC_7923 DSC_7924 DSC_7926 DSC_7927