หน้าแรก กองสื่อสารองค์กร

ข่าวสาร

Print

I love RMUTP

a17DSC_3746 (118)

ราชมงคลพระนคร พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมการบูรณาการความรู้ ณ ชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

อบรมถ่ายภาพ

20160728_9052

ประชุมเตรียมความพร้อมคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยและผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น

DSC_9794

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 รุ่นที่ 2

0528

ขอเชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอน Talent Mobility คณะวิศวกรรมศาสตร ในเสาร์ที่ 28 พ.ค. 59 นี้

DSC_9285

กองสื่อสารองค์กร จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์

0521

เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start Up) ในเสาร์ที่ 21 พ.ค.นี้

0514

เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนสร้างมูลค่าจากเปลือกหอยสู่อัญมณี ในวันเสาร์ที่ 14 พ.ค.59 นี้

0507

เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนค่ายสร้างสรรค์ ปั้นสื่อวัฒนธรรม ในวันเสาร์ที่ 7 พ.ค.59 นี้

คลังภาพ