หน้าแรก กองสื่อสารองค์กร

ข่าวสาร

การประชุม “การดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย”

การตัดสินรอบชิงชนะเลิศการประกวด “เด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560” ปีที่ 2

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรางวัล “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2560 (รอบแรก)

ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญ ในกิจกรรม “เลิกเพื่อรักษ์” เพื่อชิงทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เด็กดีเพื่อสังคมไทย 2560

ราชมงคลพระนคร ร่วมส่งเสริมเยาวชนไทย คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม

ถ่ายทำมิวสิควิดีโอเพลง “มงคลแห่งพระราชา” และเพลง “ฉลองขวัญพระนคร”

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 2 ส่งต่ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนทรายทองวิทยา

ประชุมพิจารณาข้อมูลภาพและเนื้อหา โครงร่างต้นฉบับ Pocket Book และวีดีโอบันทึกการแสดงละครเวที เสียงแห่งความจงรักภักดี

ประชุมวางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และสร้าง Application ของมหาวิทยาลัย