หน้าแรก กองสื่อสารองค์กร

ข่าวสาร

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 2 ส่งต่ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนทรายทองวิทยา

ประชุมพิจารณาข้อมูลภาพและเนื้อหา โครงร่างต้นฉบับ Pocket Book และวีดีโอบันทึกการแสดงละครเวที เสียงแห่งความจงรักภักดี

ประชุมวางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และสร้าง Application ของมหาวิทยาลัย

ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี

การตัดสินในรอบที่ 2 รางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรางวัล “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2559 (รอบแรก)

ร่วมทำดีถวายเป็นพระราชกุศล

ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี

I love RMUTP